Piše: Leja Kovačič . Foto: osebni arhiv

Oktober je mesec varčevanja, zato je Mira K. Veljić, direktorica Združenja združb za upravljanje investicijskih skladov GIZ, z nami delila nasvete, kako varčevati, in še pomembneje, kako privarčevana sredstva vlagati. Vodi naj vas pravilo: »Ne nosite vseh jajc v eni košari!«

Slovenci smo od nekdaj veljali za narod, ki veliko varčuje. To velja tudi v teh časih, ko draginja ljudem odžira prihranke?

Res drži, da smo Slovenci zelo varčen narod, kar se kaže predvsem v visokih zneskih sredstev, ki jih imamo na bankah, in to velja še danes. Prava kriza in recesija nas (še) nista prizadeli, imamo zgodovinsko nizko stopnjo brezposelnosti, potrošnja se še ne zmanjšuje in vse to se odraža tudi na visokih prihrankih, predvsem v bankah.

Ljudje se pogosto ujamemo v miselnost, da če ne moremo privarčevati veliko, morda niti nima smisla, da varčujemo. Je res tako?

Varčevati je pametno vedno in v vseh okoliščinah, tudi z manjšimi zneski.  Pri tem pa moramo ločiti med varčevanjem in vlaganjem. Samo varčevanje ni dovolj, ker pomeni le, da smo dali denar na stran. Razmišljati moramo o investiranju in vlaganju, ki nam prinese ohranitev vrednosti naših privarčevanih sredstev in plemenitenje teh sredstev. Za rast in plemenitenje denarja je čas pomembnejši kot znesek, ki ga investirate. Pomembno je, da začnemo z varčevanjem in vlaganjem takoj, ko lahko, tudi z manjšimi zneski.

Oktober je mesec varčevanja; nam lahko zaupate nekaj praktičnih nasvetov, kako začeti z varčevanjem oziroma kako privarčevati več?

Začnite tako, da preračunate, koliko denarja lahko privarčujete, po možnosti vsak mesec. Nato določite proračun za vlaganje in pri tem razmislite, kaj je namen vašega varčevanja: ali gre za prihranke za težke čase, ciljno usmerjene prihranke ali za prihranke za pokojnino. Po odločitvi, za kaj boste varčevali in kakšen znesek boste temu namenili, je še pomembno, da svoje naložbe uravnotežite glede na tveganja, ki ste jih pripravljeni sprejeti in temu primerno sredstva porazdelite med bolj tvegane naložbe in bolj varne naložbe.

Smotrno je, da pred odločitvijo za investiranje obiščite preverjene finančne strokovnjake, ki vam bodo glede na vaš položaj svetovali, kaj je najboljše za vas. Preverjeni finančni strokovnjaki so tudi zaposleni na naših družbah za upravljanje.

Poudarjate, da je ključno, da prihranke razpršimo. Kako?

Eno od pomembnejših pravil pametnega varčevanja je: »Ne nosite vseh jajc v eni košari!« Kar dejansko pomeni, da privarčevana sredstva naložimo med različne vrste naložb, med različne produkte, podjetja, panoge, države … Ena od prednosti vlaganja v vzajemne sklade je ravno razpršenost naložb, ki jo upravitelji vzajemnih skladov naredijo namesto vas, saj zbirajo in združujejo denarna sredstva varčevalcev in jih nato vlagajo v različne produkte ter tako razpršijo tveganje posameznega vlagatelja.

V zadnjih letih za najbolj varne investicije veljajo nakupi nepremičnin, kako dolgo bo po vaših predvidevanjih še tako?

Velika večina Slovencev ima svoja privarčevana sredstva naložena v nepremičninah, kar se je v preteklosti izkazalo kot zelo donosna naložba. Težko bi napovedala, koliko časa bodo nepremičnine še varna investicija, verjetno bo po ohladitvi gospodarstva in ob recesiji prišlo tudi do umiritve na trgu nepremičnin. Dodatno bi opozorila, da je treba pri nalaganju v nepremičnine dobro izračunati in upoštevati, kakšne stroške imamo z nepremičnino, saj nam ti stroški zmanjšujejo donosnost.

Vi ste direktorica Združenja združb za upravljanje investicijskih skladov GIZ. Kaj točno počne ZDU – GIZ?

Osnovna naloga našega gospodarskega interesnega združenja je, da združuje interese svojih članic – to so vse slovenske družbe za upravljanje investicijskih skladov. Članice na ZDU GIZ izmenjujejo svoja mnenja, znanja in izkušnje na različnih delovnih skupinah. Druga, tudi zelo pomembna naloga našega ZDU GIZ pa so izobraževanja, izvajanje aktivnosti za promocijo dejavnosti upravljanja premoženja in pa doseganje boljše finančne pismenosti v Sloveniji. ZDU GIZ  ob tem veliko komunicira z regulatorji, mediji in širšo javnostjo. 

Kako varčujete vi?

Redno in mesečno v vzajemnih skladih, pokojninskih skladih, nekaj tudi v depozitih ter v lastnem »mini« portfelju delnic, nekaj premoženja imam naloženega v nepremičninah.

Ker odgovarjate za goodlifestyle.si, kjer je v ospredju dobro življenje, me zanima še, kako lovite ravnovesje med tem, koliko privarčujete in koliko namenite za dobro življenje?

Menim, da dobro varčevanje in vlaganje omogoča tudi dobro življenje in da to ni izključujoče. Nasprotno, v kolikor ne varčujemo in pametno vlagamo, bomo tudi zelo težko uživali v dobrem življenju v prihodnosti.