Piše: Aleš Čakš . Foto: arhiv galerije

Galerija Mulec (Trubarjeva 22) je nov razstavni prostor v Ljubljani. Odprla se je 21. decembra 2023, prva razstava pa je pripadla pokojnemu umetniku Romanu Uranjeku.

V galeriji je do 4. februarja 2024 razstavljenih 29 del iz Uranjekove serije »Vsaj en križ na dan po 1. januarju 2002«. Gre za slike, navaja Peter Mulec, ki se umeščajo v več umetnostnozgodovinskih kontekstov; od skupine Irwin, od koder je izhajal, prek Malevičevega Supermatizma in Duchampovega dadaizma do Beuysa z njegovo angažirano umetniško pozicijo.

Ob izboru »križev« so razstavljene tudi umetniške knjige, ki jih je Uranjek s podobno ustvarjalno »ihto« doslikoval in dopolnjeval s svojim sistemom znakov, likovnih posegov in jih s tem spremenil v nekakšne palimpsestne objekte, ki v slojih vsakodnevnih, skoraj ritualnih zarisov umetnika hranijo poleg vseh mogočih pomenskih eksplozij referencialnosti tudi skrivnostne namige o vzrokih za takšnoo početje.

Galerija za slovensko umetnost in umetnike

O novi galeriji sem se ob njenem prvem obisku pogovarjal z lastnikom Petrom Mulcem. Na vprašanje, kaj bo v ospredju galerije, je odgovoril, da se galerija v osnovnem programu in usmeritvi obrača na vse tiste ljubitelje umetnosti, ki jim slovenska likovna/ vizualna umetnost nekaj pomeni in spoštujejo njene vrhunske dosežke. “Poskušali bomo vzdrževati čim višjo raven predvsem slovenske likovne in umetniške kakovosti, hkrati pa iskati tudi prostor na trgu, saj vemo, da je trg umetnin v Sloveniji precej zamejen in vsaka taka pobuda, upajmo, verjetno pomaga pri izboljšanju stanja.

In kako to, da je prva razstava prav Uranjekova? Peter Mulec: “Razloga za izbor Romana Uranjeka sta dva: Roman Uranjek, sodobni umetnik, ustanovni član skupine Irwin, NSK in Novi kolektivizem, je kot sodelavec v teh umetniških skupinah pomembno vplival na sodobne umetniške procese in trende tako v Sloveniji kot v svetu. Drug razlog pa je spomin na razstavo skupine Irwin v NY SOHO galeriji leta 1988. Ta razstava mi je ostala v spominu kot ena redkih, kjer so bili slovenski umetniki reprezentativno predstavljeni v New Yorku, in tudi v vseh pogledih uspešni.

Uranjekove slike s križi v Galeriji Mulec stanejo 1.000 evrov, večja slika s križem 3.000 evrov, umetnikove knjige pa 5.000 evrov.

V galeriji pa ne bodo samo razstavljali in prodajali umetniška dela, temveč si po navedbah lastnika želijo tudi družabne dogodke – od manjših koncertov, otroških delavnic, literarnih srečanj do predstavitev različnih umetnikov.

Kdo je Peter Mulec?

Je ustanovitelj Galerije Mulec v Ljubljani. Dolga leta je živel in deloval v tujini ter ob svojem delu ves čas gojil poseben odnos do slovenske umetnosti. Pri svoji izbiri in promociji umetnosti dopušča raznolikost avtorskih poetik, različnost konceptualnih izhodišč in zato k sodelovanju z galerijo vabi najširši krog vseh, ki jih umetnost zanima tako z vidika vrhunske ustvarjalne spodbude, včasih provokacije, drugič evokacije, a mnogokrat z vidika povsem preproste lepote, ki spremlja naša življenja kot izpolnitev, tolažba ali vir navdiha.

Naslednji umetnik, ki bo od 5. februarja razstavljal v Galeriji Mulec, bo slikar Žiga Okorn.