Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, 25. november, nas je tudi letošnje leto opomnil, da je ta problematika še vedno zelo pereča. Gre namreč za družbeni problem, zato je naloga vsakega od nas, da povzročiteljem jasno sporoča, da je njihovo vedenje nedopustno. Hkrati moramo podporo nuditi tudi tistim, ki so postali žrtve tovrstnega ravnanja. Pomembno je, da jih usmerimo na organizacije, ki jim lahko nudijo podporo, ali pa jim pomoč nudimo sami.

Statistika še vedno zaskrbljujoča

Da je problematika nasilja nad ženskami še vedno zelo aktualna, nam dokazujejo spodnja dejstva:

  1. Še vedno vsaka peta ženska postane žrtev nasilja.
  2. Večino nasilja nad ženskami povzročijo moški, ki jih ženske dobro poznajo.
  3. Delež nasilja, zlasti ko gre za nasilje v domačem okolju in partnerskih odnosih, je mnogo višji od uradnih podatkov.
  4. Nevladne organizacije v Sloveniji ocenjujejo, da je nasilje prisotno v vsaki peti družini v Sloveniji.
  5. Na ravni Evropske unije je fizično in/ali spolno nasilje po 15. letu starosti doživelo 65 milijonov žensk.

HOFER z lastnim projektom osveščanja in zbiranja donacije

Pri Hofru se zavedajo, da je osveščanje pomemben način, da tovrstne statistike obrnemo na bolje. Letošnje leto so v sodelovanju s Socialno zbornico Slovenije oblikovali projekt »Negujmo spoštovanje«, ki o problematiki osvešča, hkrati pa zbira tudi donacijo za pomoč žrtvam nasilja. Od 25. novembra 2017 pa vse do konca februarja 2018 bodo pri Hofru 10 centov od prodaje petih zbranih izdelkov za osebno nego lastne blagovne znamke OMBIA namenili za terapevtske oddihe žensk iz varnih hiš in materinskih domov. Ker se žrtve nasilja in organizacije, ki jim nudijo pomoč, pogosto srečujejo s finančnimi stiskami, so donacije na tem področju nujno potrebne. Hofer je tako na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami žrtvam že namenil donacijo v vrednosti 4.650 evrov, donacijo, ki jo bodo pri Hofru zbrali skupaj s svojimi kupci, pa bodo predali po zaključku projekta.

Pomagamo lahko tudi sami

Četudi sami ne povzročamo nasilja, je naša dolžnost, da smo pozorni na znake nasilja pri drugih. Nasilna dejanja moramo obsoditi, žrtvam pa nuditi podporo, da si lahko poiščejo pomoč ali pa jim pomoč nudimo sami. Predvsem pa se moramo sami neprestano truditi, da negujemo spoštovanje kot eno osrednjih vrednot medsebojnih odnosov.

M_NEGUJMO SPOSTOVANJE-2

In kako lahko sami pomagamo?

 

_________

PREBERITE ŠE: