Oglasna vsebina

Triglav Nepremičnine

Od 14. novembra 2016 dalje lahko svoj portfelj naložb dopolnite z delnicami podjetij iz nepremičninskega sektorja.

Nepremičnine predstavljajo največji globalni naložbeni razred, ki vključuje premoženje držav, podjetij in posameznikov. Vrednost vseh uporabnih zemljišč na svetu je ocenjena na 217 bilijonov dolarjev (podatek se nanaša na konec leta 2015), kar je skoraj trikrat toliko, kot svet proizvede v enem letu (svetovni BDP).

ny_blue

Zakaj Triglav Nepremičnine?

Naložba v sklad Triglav Nepremičnine je modra odločitev, ker:

  • je prihranke pamento razpršiti;
  • omogoča plemenitenje dela premoženja v sektorju, ki glede na globalne trende obeta visok potencial za rast;
  • nepremičnine predstavljajo največji globalni naložbeni razred;
  • podjetja iz sektorja nepremičnin ponujajo nadpovprečne dividende.

Kako deluje?

Vlaganje v nepremičnine po svetu že dolgo ni več vezano na fizično lastništvo nepremičnin. Z nakupom enot premoženja vzajemnega sklada Triglav Nepremičnine lahko postanete soudeleženi pri naložbah v nepremičninske sklade in delnice podjetij, ki upravljajo z nepremičninami.

Če želite pogledati vrednost enote sklada, stopnjo tveganja, priporočeno dobo vlaganja, gibanje sredstev in letni donos, lahko vse te informacije dobite tule, lahko pa tudi pristopite z osebnim kontaktom ali preko maila.

________

screen-shot-2017-01-05-at-10-47-30-am